หลักสูตร การอบรมและทดสอบ

หลักสูตร จำนวนรับสมัคร
(คน ต่อรุ่น ต่อหลักสูตร)
ราคา (บาท)
(รวม Vat 7%)
ดาวน์โหลดหลักสูตร
หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 40-60 6,240 download
หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป 40-60 6,390 download
หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส 30 6,000 download