GREEN COMMITMENT
GREEN NETWORK
GREEN CULTURE
GREEN ACTIVITY

ข่าวประชาสัมพันธ์

Iconประกาศ!!!! ผลการตัดสินคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 10 รางวัล
ดาวน์โหลดผลการตัดสิน(ไฟล์แนบ)
****หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลร่วมรับรางวัลในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด***

 

Iconเชิญชวนร่วมออกบูธสินค้า ในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ “ร่วมออกบูธสินค้า” ในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ร่วมออกบูธ จะต้องได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในระดับใดก็ได้ โดยภายในงานมีสถานประกอบการมาร่วมงานกว่า 500 ราย นอกจากจะมีบูธและนิทรรศการแล้ว จะมีพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และระดับที่ 5 รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum จากผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
****ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จำนวนบูธมีจำนวนจำกัด หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ที่คุณมุรธา / คุณมินตรา โทรศัพท์ 0 2763 2817 หรือ 0 2763 2828 ต่อ 2958 หรือ 085 845 3166 หรือตอบกลับมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.***


ACTIVITATS2กิจกรรมประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยคำขวัญจะต้องเป็นภาษาไทยและสื่อความหมายถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออุตสาหกรรมสีเขียว ความยาวไม่เกิน 35 พยางค์ และส่งได้ไม่เกินคนละ 2 คำขวัญ เปิดรับสมัครและส่งผลงาน : ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2561 รางวัล : เงินรางวัล รวมกว่า 60,000 บาท และได้รับประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศผล : ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสีเขียว www.diw.go.th หรือ http://greenindustry.diw.go.th รายละเอียดเพิ่มเติม : ศึกษาได้จากเอกสารแนบ หรือสอบถามได้ทาง โทรศัพท์ 0 2763 2828 ต่อ 2958
กติกาและเงื่อนไข : เอกสารแนบ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

Iconรายชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
รายชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (ไฟล์แนบ)

 

Iconโครงการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินงานโครงการการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) ในปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 24 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2561 นี้ ยังคงเป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครเพื่อรอรับการตรวจประเมิน และส่งใบสมัครที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หมายเหตุ : กรุณาเลือกใช้แบบประเมินเบื้องต้นฯ ตามระดับที่ขอการรับรอง ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2617 1727 ต่อ 395 คุณปาณกาญจน์ ภัทรนิตย์ หรือ ต่อ 302 คุณปรัชญ์ ชยานุรักษ์

                          < เอกสารประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสีเขียว(ไฟล์แนบ)
                          < ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว(ไฟล์แนบ)
                          < ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(ไฟล์แนบ)
                          < แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3(ไฟล์แนบ)
                          < แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4(ไฟล์แนบ)
                          < แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5(ไฟล์แนบ)

 

 

Iconสรุปจำนวนใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้รับการรับรอง
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Banner link

 

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4173 และ 0 2202 3414

ที่อยู่ : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หรือที่ Facebook : Greenindustry.DIW