แนวเส้นทาง

แนวเส้นทางของโครงการ

           แนวเส้นทางส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง บริเวณสถานีรัชดา (YL-01) ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) สถานีลาดพร้าว ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยโครงสร้างรางจะอยู่เหนือแนวเกาะกลางของถนนรัชดาภิเษก ต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกรัชโยธิน และมีสถานีรับส่งผู้โดยสาร 2 สถานี ได้แก่ สถานี YLEX-01 และสถานีปลายทาง YLEX-02 รวมถึงมีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (Skywalk) รวมระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยู่ห่างจากศูนย์กลางแนวเส้นทางข้างละ 500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 แขวง ได้แก่ แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม แขวงจตุจักร และแขวงลาดยาว ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1