แนวเส้นทาง

แนวเส้นทางของโครงการ

            แนวเส้นทางส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (แยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง บริเวณสถานีรัชดา (YL-01) ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) สถานีลาดพร้าว ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยแนวเส้นทางโครงการจะวิ่งไปตามแนวเกาะกลางของถนนรัชดาภิเษก มีสถานี YLEX-01 อยู่บริเวณหน้าอาคารจอดรถของสำนักงานศาลยุติธรรม จากนั้นวิ่งไปตามแนวเกาะกลางของถนนรัชดาภิเษกแล้วเบี่ยงแนวเส้นทางออกจากเกาะกลางไปตามแนวถนนรัชดาภิเษกทางซ้าย เพื่อหลบอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน ไปตามแนวทางเท้าเข้าสู่สถานี YLEX-02 บริเวณ สน.พหลโยธิน และมีทางเดินเชื่อมยกระดับ (Skywalk) ไปยังสถานีพหลโยธิน 24 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร

            ขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยู่ห่างจากศูนย์กลางแนวเส้นทางออกไปข้างละ 500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 แขวง ได้แก่ แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม แขวงจตุจักร และแขวงลาดยาว ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1