หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 NewAlt2

 Capture

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 NewAlt2

 

 วีดิทัศน์แนะนำโครงการฯ NewAlt2

ข่าวสารและกิจกรรม

  Capture2

กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยกิจกรรมการประชุมหารือเพื่อลดผลกระทบและให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย)
NewAlt2


อ่านเพิ่มเติม:ข่าวและกิจกรรม

...................................................................................................................................................................................................................
Capture

กิจกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึก
NewAlt2


อ่านเพิ่มเติม:ข่าวและกิจกรรม

...................................................................................................................................................................................................................
Capture2

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแนะนำข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ่านเพิ่มเติม:ข่าวและกิจกรรม

...................................................................................................................................................................................................................
Capture

ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1อ่านเพิ่มเติม:ข่าวและกิจกรรม