หน้าแรก

ความเป็นมาของโครงการ

          โครงข่ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองตามแนวถนนลาดพร้าวและถนนศรีนครินทร์ เพื่อรองรับพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและรองรับการเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองจากบริเวณถนนลาดพร้าวที่เป็นแหล่งพาณิชยกรรมซึ่งหากสามารถต่อขยายโครงข่ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จากบริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว ไปถึงแยกรัชโยธินได้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อการเดินทางโดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง เข้าสู่ถนนพหลโยธินและถนนพญาไทมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: ความเป็นมาของโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

  Capture2

กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยกิจกรรมการประชุมหารือเพื่อลดผลกระทบและให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย)
NewAlt2


อ่านเพิ่มเติม:ข่าวและกิจกรรม

...................................................................................................................................................................................................................
Capture

กิจกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึก
NewAlt2


อ่านเพิ่มเติม:ข่าวและกิจกรรม

...................................................................................................................................................................................................................
Capture2

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแนะนำข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ่านเพิ่มเติม:ข่าวและกิจกรรม

...................................................................................................................................................................................................................
Capture

ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1อ่านเพิ่มเติม:ข่าวและกิจกรรม