ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการอบรม ปี2018


ประเภท 1 : หลักสูตรบุคลากรเฉพาะ ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ด่วนจำนวนจำกัด
ประเภท 2 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะ ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ด่วนจำนวนจำกัด