ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนอบรมประจำปี 2563 บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน


ประเภท 2 บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป อบรมและทดสอบ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
ด่วน!!! หมดเขตรับสมัคร 17 มกราคม 2563ประเภท 1 บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน อบรมและทดสอบ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
ด่วน!!! หมดเขตรับสมัคร 29 มกราคม 2563