ข่าวประชาสัมพันธ์


ด่วน !!! รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 (ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2566
สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบที่ เมล์ trainingcsr.uae@gmail.comแผนอบรมประจำปี 2566 บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน (NEW)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206
คุณอธิการ รงค์สวัสดิ์ 0 2763 2828 ต่อ 3200รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป วันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 (ผ่านระบบโปรแกรม Zoom)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2565
สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบที่ เมล์ trainingcsr.uae@gmail.comด่วน !!! รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 (ผ่านระบบโปรแกรม Zoom)

2565 สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบที่ เมล์ trainingcsr.uae@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206 คุณอธิการ รงค์สวัสดิ์ 0 2763 2828 ต่อ 3200


แผนอบรมประจำปี 2565 บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน (NEW)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206 คุณอธิการ รงค์สวัสดิ์ 0 2763 2828 ต่อ 3200


ประเภท 2 บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป อบรมและทดสอบ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
ด่วน!!! หมดเขตรับสมัคร 17 มกราคม 2563แผนอบรมประจำปี 2563 บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน


ประเภท 2 บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป อบรมและทดสอบ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
ด่วน!!! หมดเขตรับสมัคร 17 มกราคม 2563ประเภท 1 บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน อบรมและทดสอบ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
ด่วน!!! หมดเขตรับสมัคร 29 มกราคม 2563