ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการอบรม ปี2017


ประเภท 1 : หลักสูตรบุคลากรเฉพาะ ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ด่วนจำนวนจำกัด

ประเภท 2 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะ ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ด่วนจำนวนจำกัด

ประเภท 1 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (รุ่น 1)


รอบที่ 1 : ตุลาคม @ กทม
  • จำนวนรับสมัคร : 40-60 คน ต่อรุ่น ต่อหลักสูตร
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน เเละทดสอบ 0.5 วัน
  • เปิดรับสมัคร 26 ก.ย. 2559
  • ฝึกอบรมและทดสอบ 26-28 ต.ค. 2559