หน้าหลัก

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี (ครั้งที่ 1) ของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด “โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar)”

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณกุลรดา สุธีระเวชช์
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-7632828 ต่อ 4088
โทรสาร 02-7632830
อีเมล์ : khunlada.s@uaeconsultant.co.th