รายละเอียดโครงการ


บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีพีทีจีซี (PTTGC) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน มีแผนจะก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 4 เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต โดยท่าเทียบเรือแห่งที่ 4 สามารถรองรับเรือที่มีขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่ 1,000 DWT - 100,000 DWT ปัจจุบัน PTTGC ตั้งอยู่ภายในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) จึงมอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว


พื้นที่โครงการท่าเทียบเรือที่ 4
ถนนไอแปด ภายในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง