ติดต่อเรา


 • สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่

 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • คุณชุติมา ชูจรัส
  โทรศัพท์ : 038-971129 อีเมล zchutima.c@pttgcgroup.com
 • บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • คุณกุลรดา สุธีระเวชช์
 • โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 2965 โทรสาร 02-763-2830
 • อีเมล khunlada.s@uaeconsultant.co.th
 • คุณวิภาวี เกิดสว่าง
 • โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 2827 โทรสาร 02-763-2830
 • อีเมล wipawee.k@uaeconsultant.co.th