หน้าหลัก

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและรีดเหล็ก ของบริษัท หลิ่ง หนัน สตีล จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 204 อาคารเรียนรวม ปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณกุลรดา สุธีระเวชช์
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-7632828 ต่อ 4088
โทรสาร 02-7632830
อีเมล์ : khunlada.s@uaeconsultant.co.th